TARIEVEN

5 groepssessies van 1 uur rond faalangst, zelfvertrouwen en weerbaarheid:

75 euro/kind voor de 5 sessies samen.

5 individuele sessies van 1 uur, met kennismakings – en evaluatiegesprek inbegrepen:

150 euro voor de 5 sessies met kennismakings – en evaluatiegesprek inbegrepen.

5 individuele sessies “leren leren” van 1 uur:

140 euro voor de 5 sessies. Het werkmateriaal is in deze prijs inbegrepen.

vanaf september 2021: 160 euro voor de 5 sessies. Het werkmateriaal is in deze prijs inbegrepen.

één individuele sessie rond welbevinden van 1 uur (als opvolging van de 5 startsessies):

25 euro/uur

1 uur individuele bijles of leren leren (als opvolging van de 5 startsessies):

25 euro/uur

vanaf september 2021 voor nieuwkomers 30 euro/uur

Afbeeldingsresultaat voor kindercoach