NIEUW: INDIVIDUELE SESSIES leren leren

Je kan kiezen voor 5 individuele sessies “leren leren” van een uur en dit voor het 5de en 6de leerjaar.  De momenten kiezen we in onderling overleg.  De prijs bedraagt 150 euro, werkboek en ander werkmateriaal inbegrepen.

Je kan ook kiezen voor individueel “leren leren” op maat van het kind.  Bijvoorbeeld een samenvatting leren maken voor WERO.

De methode vertrekt vanuit de visie dat ‘leren leren’ inhoudt dat we werken aan het verhogen van de leercompetentie van de kinderen. Elke competentie heeft drie dimensies: kennen, kunnen en durven/willen. In elk van die drie dimensies kun je vooruitgang boeken. Er komen meerdere onderwerpen aan bod waarin telkens één aspect van leren leren behandeld wordt. Enkele voorbeelden: op zoek naar info, sprekende kleuren, GPS-leren (rond werken met teksten), stop-plan-doe-check, agendagebruik en plannen, Franse woordjes leren, een plan voor teamwork … Uiteraard zijn de onderwerpen, verankerd in de eindtermen ‘Leren leren’.