Bijles rekenen, taal, spelling en lezen. Alsook huiswerkbegeleiding.

Bijlessen – s.v. Watt

 individuele bijles en huiswerkbegeleiding op een moment naar keuze

* bijles voor kinderen van de lagere school en eerste middelbaar: rekenen, taal, spelling en lezen

* huiswerkbegeleiding voor kinderen van de lagere school

Kinderen zitten jaren op de schoolbanken… De schoolloopbaan van je kind verloopt niet altijd even goed.  Als ouders lukt het, om welke reden dan ook, niet altijd om je kind te begeleiden.  Ik kan jullie daarbij helpen.

Hoe ga ik te werk? Nadat jullie contact met me opnamen, bespreken we concreet hoe ik je kind kan helpen.  We spreken dan ook af welk moment jullie kind langs komt.  Na de sessie stuur ik dan een mail om te zeggen waarrond we gewerkt hebben en of er bepaalde leerstof moeilijk verliep.

Je kan via onderstaande link inschrijven.

Je kan me ook bellen 0496/84 79 74 of mailen clavergriet@gmail.com